Strona główna Węgry
GOŚĆ SPECJALNY
BUDAPEST FEELING
Pałac Goetza, d. Browar Okocim /
Goetz Palace, old Okocim Brewery, ul. Lubicz 17
czynne / open: 6.05-31.05,
CODZIENNIE/EVERYDAY: 12.00-18.00
uroczyste otwarcie / grand opening: SB/SAT, 6.05, 16.30
AKCJE, INSTALACJE / HAPPENINGS, INSTALATIONS
(6.05, 17.00-18.00)
RÓBERT KASSAY, ANDRÁS SURÁNYI Pokaż swoją twarz Europie
ÁGNES SZABICS Strategie przeżycia
IMRE ZALKA Fotograf wędrujący

KONCERTY / LIVE MUSIC
(6.05, 18.00-22.00)
Koncert zespołu Beszodrom, Koncert zespołu Korai Öröm
kreacja i design oprawy festiwalu, identyfikacja wizualna, webdesign - re.PUBLIK, foto: rogalewicz.com
© 2002-2006 Miesiąc Fotografii w Krakowie     born2click CMS      hosting: beyond.pl